Transport en Logistiek

 

De Transport en Logistieke sector  worstelt met concurrentie vanuit lage lonen landen en de toenemende eisen van klanten voor gemak, eenvoud, snelheid en flexibiliteit met tegelijkertijd vraag naar hoogwaardige, op maat toegesneden logistieke diensten.


Tarieven staan onder druk terwijl organisaties worden geconfronteerd met oplopende kosten, maar ook met veranderingen in technologie zoals platooning, zelfrijdende trucks en apps voor track-and-trace. Sterk groeiende E-commerce is zowel een kans als bedreiging voor logistiek dienstverleners Digitalisering heeft grote impact op logistieke dienstverleners.

Producten op tijd, efficiënt en tegen de laagst mogelijke kosten van de ene plaats op de andere te krijgen, is voor transport- en logistieke bedrijven een kritieke missie.

 

Snelheid van levering, handling, track & trace en aansluiting op de hele logistieke keten zijn cruciale succesfactoren Het tempo van innovatie bij retailers ligt hoog, zoals blijkt uit het volledig geautomatiseerde magazijnen die momenteel ontwikkelt worden. Voor logistieke dienstverleners is het daarom van belang om hierop te anticiperen en de concurrentie voor te blijven. Hiervoor is innovatie, optimale informatie, efficiënte digitalisering  en kostenbeheersing  van cruciaal belang.
 

Maar hoe kun je als logistieke dienstverlener de concurrentiekracht, servicegraad, marge en omzet verbeteren?

 

Pas innovatie toe en verhoog efficiëntie. Het verhogen van tarieven lukt onvoldoende, daardoor gaat het vooral om slagen te maken in efficiëntie. Dit gaat hand in hand met toenemende intelligentie, ondersteund door data en ICT, hetgeen leidt tot een hogere bezettings- en beladingsgraad. Er is een brede invoering van ‘supply chain execution’ convergentie te zien – het samenbrengen van verzuilde logistieke teams binnen een bedrijf om processen te stroomlijnen. Convergentie kan bedrijven ontmoedigen, maar het is niet zo moeilijk als het lijkt omdat er technologieën beschikbaar zijn die dit mogelijk maken op een efficiënte en effectieve manier.
Toon ondernemerschap en verhoog samenwerking. Dit is een uitweg om de prijsdruk tegen te gaan. Door volumeoptimalisatie - horizontale samenwerkingsverbanden en slimmer om te gaan met logistiek, gaat de beladingsgraad erop vooruit, en worden kosten bespaard, zal de supply chain duurzaam worden en de arbeidsproductiviteit verhogen.  
Maar volumegroei is niet alles. Prijsdruk blijft als een rode draad door de sector lopen en hierdoor komt de omzet per saldo niet van zijn plaats. Prijsonderhandelingen zijn lastig voor transport- en logistiekbedrijven, de kosten stijgen door hogere lonen en brandstofkosten. Professionaliteit en strategische samenwerking maken daarbij steeds meer het verschil.

Zet digitale transformatie in een hogere versnelling. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet  in de richting van ‘e-freight’, de overgang naar een papierloze supply chain voor de logistieke sector. Het is van groot belang om mee te gaan in deze verandering, want steeds meer landen verplichten de overgang naar deze nieuwe standaard. Portalen vormen een belangrijk onderdeel bij digitale transformatie. Zoals b.v. een transport portal waarin alle benodigde gegevens (voor een gedeelte gebaseerd op self-service) van transporteurs beschikbaar zijn om op basis van de juiste profiel (certificering, type transport) verzending te kunnen begroten, plannen en te contracteren. Digitale mobiliteit is voor de transport & logistiek natuurlijk geen nieuw begrip. Informatie wordt binnen de sector inmiddels ook steeds vaker geregistreerd via tablets of smartphones. De tablet wordt langzaam de vervanger van de boordcomputer.  

Integreer met externe data. Zorg ervoor dat uw logistieke IT-systemen probleemloos samenwerken met andere interne en externe systemen. Daarmee bent u in staat uw huidige logistieke processen efficiënter te maken en snelle informatiedeling mogelijk te maken. Zo kunt u direct inspelen op marktontwikkelingen en houdt u tegelijk grip op uw logistieke proces.

Deel real-time informatie. De supply chain verandert in hoog tempo. Ketenknelpunten worden opgelost - gegevensuitwisseling tussen de ketenpartijen verloopt efficiënt; fysieke en elektronische documentstromen worden geïntegreerd; schakels in de logistieke keten worden een-op-een aan elkaar gekoppeld om een snelle, verse, volledige en voorspelbare logistiek te realiseren. De juiste informatie is de basis voor een nauwkeurige planning en besturing, biedt volledige transparantie; waar zit de voorraad in het netwerk, waar zijn de monteurs en chauffeurs, wat is de actuele vraag en wat wordt de vraag in de komende dagen of zelfs uren. Klanten bepalen steeds vaker wanneer, waar en hoe hun goederen worden geleverd en willen 24/7 inzicht in de status van hun order. Het slim koppelen van data maakt de mogelijkheden eindeloos.

Optimaliseer managementinformatie. Organisaties die goede analyses kunnen maken op basis van de prestaties op bedrijfs-, afdelings-, klant- of opdrachtniveau hebben een voorsprong op de concurrentie. Om de juiste data te achterhalen wordt in de sector al ruimschoots gebruik gemaakt van onder meer transportmanagementsystemen,  boordcomputers en warehousemanagementsystemen. Maar hoe krijgt u grip op al deze datastromen, uit verschillend databases waarbij u ook vaak nog eens afhankelijk bent van externe partijen? Technologie maakt het mogelijk om heldere analyses te maken gevisualiseerd in eenduidige dashboards. Op basis van de juiste informatie kunt u adequaat bijsturen en bent u de markt altijd een stap vooruit. Het slim koppelen van data maakt de mogelijkheden eindeloos. Denk aan het voorspellen van de vraag naar pakketdiensten, het opsporen van bottlenecks in de logistieke keten, het verbeteren van de ‘last mile’ en ‘crowd base’ ophalen en afleveren van pakketjes.