De status van Applicatie ontwikkeling anno 2019/2020

06/06/2019

OutSystems heeft voor de 6-de maal een uitgebreid wereldwijd onderzoek laten uitvoeren onder 3300 IT-professionals. Voor veel bedrijven blijkt het een zoektocht om nieuwe marktkansen te creëren, om nieuwe klanten te winnen en bestaande klanten te behouden. Naast de bestaande uitdagingen begint er nu toch ook wat onrust te ontslaan omtrent de economische vooruitzichten.

 

Digitale transformatie staat al jaren hoog op en als strategisch bij vrijwel alle bedrijven op de agenda en een flexibele IT organisatie is hiervoor cruciaal.

 

Met dit in gedachte zijn een aantal vragen opgesteld:

 • Hoe passen we het applicatie ontwikkelproces aan om de doelstellingen van digitale transformatie te realiseren?
   

 • Wat zijn de grote uitdagingen om de doelstellingen voor applicatieontwikkeling te realiseren?
   

 • Welke strategieën worden toegepast om het opleveren van applicaties te versnellen?
   

 • Werken deze strategieën om de tekorten aan resources te overkomen en de backlog te verminderen?
   

 • Maken nieuwe manieren van ontwikkelen als Low-Code en Citizen development het verschil?


De belangrijkste conclusies

 • Digitale transformatie is wijdverbreid maar in veel gevallen nog niet strategisch en kan het best omschreven worden als werk in uitvoering.
   

 • Disruptie baart de respondenten een steeds grotere zorg. Verandering in het klantgedrag is de grootste zorg, gevolgd door veranderende wet- en regelgeving. Ook zijn de zorgen met betrekking tot de flexibiliteit van de concurrentie groot.
   

 • De vraag naar applicaties is 60% hoger dan in 2018, in de Benelux zelfs 68%.
   

 • De ontwikkeltijd voor webapplicaties is iets korter geworden voor mobiele applicaties gelijk.
   

 • De achterstand (backlog) blijft lang en slechts 39% zag een verbetering en het werven van personeel met de juiste kwalificaties blijft erg lastig.
   

 • De volwassenheid van Agile en meer klantgericht werken komen op en veel organisaties hebben geïnvesteerd in een meer klantgerichte werkwijze zoals Agile en Design Thinking.
   

 • Low-Code is mainstream geworden; 41% zegt al een dergelijk platform te gebruiken.
   

Uitdagingen

 

De beantwoording van de vragen over het aantal applicaties in de pijplijn, onderhoud, backlog enz. geven een aardig inzicht in de problemen die om de hoek komen kijken bij applicatieontwikkeling:

 

 • De alsmaar groeiende vraag naar maatwerk applicaties gedreven door innovatie en de noodzaak om onderscheidend te zijn.
   

 • Ondanks de toenemende vraag blijkt het in de praktijk slechts om 35% van de ontwikkelingen om innovatie te gaan, 65% is dus onderhoud!
   

 • De backlog van te ontwikkelen applicaties is mede afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Van de grotere bedrijven (>5000 fte) heeft maar liefst meer dan 30% een backlog van minimaal 10 applicaties. Bij de kleinere bedrijven (<500 fte) ligt dit op 10% en heeft 45% helemaal geen backlog.

Redenen voor vertraging

 

Als belangrijkste redenen voor vertraging blijken integratie met legacy systemen, onduidelijke en veranderende requirements, de tijd nodig voor testen en QA in de top 3 te staan.Inforza heeft hier op ingespeeld om middels Design Thinking de requirements helder te krijgen, met Omnext het QA vraagstuk in te vullen en met No-Code platform van LEAPWORK het testen te automatiseren.

 

Snelheid key

 

Elke organisatie is zoekende om de snelheid en kwaliteit van het opleveren van de applicaties te verhogen. Bij 75% van de organisaties is de snelheid van opleveren zelfs een KPI voor IT. In het algemeen is de beleving dat dit enigszins verbeterd is ten opzichte van 2018.

 

Om de snelheid van opleveren te verhogen doen organisaties met name investeringen in een Agile benadering, DevOps, Design Thinking, Customer Journey mapping en door 28% van de respondenten wordt van outsourcing gebruik gemaakt.

 

Om de snelheid te verhogen wordt ook stevig geïnvesteerd in technologie. Zo blijkt maar liefst 55% te investeren in cloud technologie, 39% in Low-Code technologie, 26% in een Mobile Application Development platform en ook al 24% in containers en microservices.

 

Low-Code in opmars

 

In het onderzoek van 2018 bleek 34% van de respondenten een Low-Code platform te gebruiken. In 2019 is dit verder gestegen naar 41% en geeft 10% aan hier binnenkort mee te starten en dit lijkt onafhankelijk te zijn van de bedrijfsgrootte maar varieert wel sterk per industriesegment.

 

Het type projecten waar Low-Code voor wordt ingezet varieert ook sterk, van medewerkers -en klanten portalen, vervanging van legacy systemen, mobiele applicaties, prototyping en het uitbreiden van bestaande systemen. Schaalbaarheid is ook altijd een onderwerp van discussie. Van de ontwikkelde applicaties heeft 12% meer dan 10.000 gebruikers!

 

Low-Code, waarom niet en waarom wel?

 

De grootste reden om nog niet met Low-Code te starten blijkt het gebrek aan kennis te zijn (47%). Ook is vendor lock-in een reden to bezorgdheid (37%).

 

Echter, de belangrijkste reden om Low-Code te omarmen is het versnellen van de digitale transformatie, beter en sneller in kunnen spelen op de vragen van de business en het minder afhankelijk zijn van hoog gespecialiseerd personeel. Bij traditioneel ontwikkelen is tenslotte al snel een skill set van 10 verschillende technologiën nodig om van bouw naar productie te kunnen komen.

 

Download hier het volledige rapport.

 

 

 

Dit artikel is ook geplaatst op Blogit

 

 

 

 

Please reload

Recente Posts
Please reload