De beloofde waarde van Big Data realiseren?

20/04/2016

Big Data draait in hoofdlijn om een grote hoeveelheid beschikbare data, de snelheid waarmee de data opgevraagd kan worden en de diversiteit van data. Gegevens worden elke dag omvangrijker, sneller en complexer, aangezien de data ongestructureerd is, kan dit niet zomaar in traditionele databases opgeslagen kan worden. Er zijn professionals die de data in Excel opslaan en visualiseren met dashboards. Helaas wordt hiermee complexiteit toegevoegd en wordt extra tijd besteed om te begrijpen wat de betekenis van de grafieken is. Bovendien is er een gebrek aan interactie, wat leidt tot beperking om data te onderzoeken en relevante inzichten te verkrijgen. Big Data vraagt om een nieuwe benadering van data binnen organisaties.

 

 

 

Waar het om draait: “Wat kunt u van uw data leren dat uw bedrijf zou veranderen?”

 

 

 

Het is van belang dat je een cultuur creëert waarbij besluiten worden gebaseerd op gegevens en waarborgt dat iedereen binnen de organisatie over de gegevens beschikt die nodig zijn om taken goed uit te voeren. Erken en accepteer dat data ongelijksoortig is. De werkelijkheid is dat de data zich niet allemaal op één locatie zal bevinden.

 

 

 

Het samenbrengen van ruwe data uit allerlei ongelijksoortige bronnen is elementair. Deze data wordt omgezet in bruikbare relevante en contextuele data om zo uiteindelijk tot een beslissingsmodel te komen; om daarmee een bedrijfsprobleem op te lossen of een verhaal over een klant te vertellen. Door Big Data om te zetten naar slimme data maak je het verschil met de concurrentie, je bent in staat allerlei patronen te ontdekken en ook echt nieuwe inzichten te creëren die je b.v. als marketeer in staat stellen om betere beslissingen te nemen; campagnes worden specifiek gericht op bepaalde doelgroepen. Een hogere gemiddelde klantwaarde wordt verkregen en een hogere conversie wordt gerealiseerd tegen lagere marketingkosten.

 

 

 

Dus accepteer Big Data met de complexiteit en pas het juiste ontwerp toe. De data moet  in een oogwenk compleet beschikbaar zijn; gebruiksvriendelijk gecommuniceerd worden en met interactieve diagrammen en grafieken wordt de informatie geboden die nodig is. Ga goed met de business in overleg over de beoogde toegevoegde waarde en besteed aandacht aan de benodigde organisatorische veranderingen. Werk vanuit een duidelijke strategie.

 

 

Betrek alle belanghebbenden hierin en zorg voor consensus over de volgende onderwerpen: Wie en wat probeer je te bereiken – waarom is dit van belang – hoe meet, en presenteer je het succes, waarbij de kpi's, die zijn afgeleid van de doelstellingen en strategie van het bedrijf, centraal staan.

 

 

 

 

 

In elke organisatie is het onderwerp Big Data en wat dat voor de organisatie betekent, wel besproken. Er zijn organisaties die zelfs in Big Data hebben geïnvesteerd, omdat het de belofte van inzicht biedt. Weinig organisaties lukt het echter om de beloofde waarde van Big Data te realiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Recente Posts
Please reload