Kennissessie op 29 November 2017 in het Kasteel Kerckebosch te Zeist.

De digitale superconsument krijgt met enkele klikken een overvloed aan informatie over zich heen. Informatie over uw producten, diensten en beoordelingen. Er is direct inzicht in prijzen, alternatieve producten, vergelijkingen op basis van functionaliteit en prijs, beoordeling van winkels en leveranciers, reviews, YouTube filmpjes, technische documentatie, alles is tegenwoordig binnen handbereik.

Deze consument heeft ook hoge verwachtingen van zijn leverancier. Openheid en transparantie zijn essentieel, consistentie van de koopervaring over alle kanalen is cruciaal.

 

De Nederlandse Retail sector verandert in razend tempo. In de komende tien jaar gaat er meer veranderen in de Retail dan de afgelopen twintig, dertig jaar!

Data gestuurd ondernemen is een kerncompetentie om in dit spel de leiding te nemen; kennis over de klant, koopgedrag en smaakvoorkeuren, evenals de vaardigheid om deze kennis (‘big data’) om te zetten in nieuwe, relevante, op maat gesneden proposities (‘smart data’). De ondernemer die de data goed analyseert, en de juiste instrumenten inzet zal de klantervaring centraal kunnen stellen en het verschil kunnen maken.


Was de Retail sector voorheen bezig met “De klant centraal stellen”, nu zit de klant in de sturende rol. Hij/zij bepaald zelf hoe er gekocht wordt, via welk kanaal en via welke middelen. We leven nu in het tijdperk van klant gedreven ervaringen, de klant bepaald welke technologie keuze tot een succesvol Retail model leidt.


Wij willen u uitnodigen voor 29 November 2017 op Kasteel Kerckebosch in Zeist om samen te bespreken wat de laatste ontwikkelingen in de Retail zijn en welke mogelijkheden deze u bieden. Met een aantal praktische voorbeelden willen wij een aanzet geven tot deze discussie. De voorbeelden laten zien hoe vernieuwing is toegepast en welke cruciale rol technologie hierin heeft gespeeld.


13.15 – 13.55 MS Mode - William Vermeulen
Hoe is de goederenstroom van MS Mode efficiënter gaan verlopen en is het voorraadbeheer geoptimaliseerd en op welke wijze heeft de technologie (OutSystems Platform) hier een rol in gespeeld.                                       

13.55 – 14.25 Smart Data - Dennis Lucas
Welke data, naast omzet, leveren kassasystemen en welke informatie levert dit op? Hoe draagt deze data ook bij aan het opbouwen van klantprofielen. Welke rol heeft de technologie (Qlik) hier een rol in gespeeld?                     

14.25 – 15.00 Digitale Transformatie - Marco van Putten
Digitale transformatie in retail, hoe realiseer je dat?
De toenemende adoptie van digitale middelen en processen binnen alle aspecten van een organisatie (Digitale Transformatie), heeft tot doel om de klantwaarde en prestaties van organisaties radicaal te verbeteren. Ook de Retail sector voelt de impact van digitale transformatie; afnemers, werknemers, partners, concurrenten of nieuwkomers in de markt, bereiden zich voor om de kloven te dichten en de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Marco van Putten biedt inzicht hoe dit praktisch wordt toegepast.

15.00 Pauze

15.15 – 15.45 Menselijke Factor bij Innovatie - Robert Leerdam
Vermenselijking van innovatie in de retail. Technologie maakt veel mogelijk, maar hoe krijgen we meer aandacht voor de menselijke factor en welke positieve gevolgen heeft dit.

15.45 – 16.30 Essentie van Integratie - Geert van den Reek
Integratie is het sleutelwoord voor Omnichannel. Real time applicatie integratie – device en systeem onafhankelijk, is hiervoor fundamenteel. Wij bieden inzicht hoe dit practisch wordt toegepast en op welke manier “smart-shopping” werkelijkheid wordt, ook wordt een  Backfill-case (Brouwer-Horeca groothandel) gepresenteerd.

16.30 – 17.00 Lean Distributie - André van Heusden
Lean, ontstaan in de autoproductie sector, maar hoe is dit in de retail en distributie-sector toe te passen?

Datum:       29/11/2017


Locatie:      Kasteel Kerckebosch
                
Arnhemse Bovenweg 31
                 3708 AA Zeist


Dit authentieke, 120 jaar oude kasteel, is prachtig gelegen in de bosrijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug te Zeist. Het kleinschalige en intieme Kasteel Kerckebosch, staat 29 november in het teken van nieuwe ontwikkelingen in de IT-wereld en hoe deze uw organisatie kunnen helpen.

Programma:


12:30 Ontvangst

13.00 Opening