Quality Management

 

Quality Management

Inforza`s Quality Management portfolio biedt geïntegreerde oplossingen en gespecialiseerde diensten, noodzakelijk om de ontwikkeltijd te verkorten en de project kwaliteit te verhogen, zonder de uiteindelijke kosten toe te laten nemen. U verkrijgt grip en controle over het QA-proces, door implementatie van processen, tools en beheer-procedures.


Het geïntegreerde portfolio is samengesteld uit:

 • Test Management – geïntegreerde systeemtesten

 • Software Change & Configuration Management  - controle over de software ontwikkel-cyclus

 • Software Quality Assurance – requirements definitie en beheer, project portfolio management
   

Diensten die wij rondom het Quality Management portfolio uitvoeren zijn o.a.:

Applicatie Security Assesment  
Het onderzoek wordt tot op zeer gedetailleerd niveau uitgevoerd en biedt inzicht in eventuele kwetsbaarheden van het systeem. Het eindproduct is een gedetailleerde rapportage met bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Inforza onderscheidt zich door kwaliteit te leveren en ook serieus te ondersteunen bij het oplossen van de kwetsbaarheden.
 

 

Het onderzoek wordt in drie fasen uitgevoerd:

 • Oriëntatiefase
  De scope wordt bepaald en het te onderzoeken object theoretisch bestudeerd op basis van requirements, ontwerpen, infrastructuur en interviews.

 • Onderzoeksfase
  Een analyse van de bron code, genaamd een code-review.
  Een penetratietest. In deze test wordt vanuit het oogpunt van een kwaadwillende onderzocht of de applicatie meer functionaliteit biedt dan bedoeld. Kan er bijvoorbeeld worden ingelogd zonder wachtwoord.
  Bevindingen tijdens de code-review bieden uitgangsposities tijdens de penetratietest en andersom.

 • Rapportagefase
  In deze fase wordt er gerapporteerd wat er in de onderzoeksfase aan kwetsbaarheden gevonden is. Om dit op een eenduidige manier te doen is er door Inforza standaard kwetsbaarhedenformulier ontwikkeld.  

   

Cloud Risc assessment
De Cloud Risk Assessment is gebaseerd op een standaard risico assessment, aangevuld met een Privacy Impact Analyse. Basis voor de Cloud Risk Assessment zijn de uitgangspunten van de Cloud Security Alliance (https://cloudsecurityalliance.org).
 

Qfactory

De grote druk op programmeurs om applicaties te ontwikkelen en aan te passen, de verwachting van gebruikers om toegang te krijgen tot kwalitatief goede applicaties en de contante stroom aan veranderingen vanwege wet- en regelgeving, bedrijfsrichtlijnen en vanwege concurrentievoordelen, heeft tot gevolg dat er een grote vraag is ontstaan naar onafhankelijke test-experts.