Projecten

 

Digitale transformatie is het huidige toverwoord; dat betekent dat de organisatie door digitalisering verandert naar een organisatie waar de klant 100% centraal staat. De organisatie richt zich dus volledig op de klant en is daardoor in staat om flexibeler effectiever haar doelen te halen.


Het direct kunnen inspelen op deze snel veranderende eisen is dus een absolute noodzaak. Om dit te faciliteren hebben Agile Scrum, DevOps en Continuous Delivery een vlucht genomen. Het binnen korte tijd kunnen opleveren van nieuwe software is nu voor veel organisaties van levensbelang en ,  naast time to market is ook total cost of ownership een cruciale factor.

Applicatieontwikkeling

Om dit te kunnen realiseren zijn de Low Code/No Code technologieën sterk in opkomst. Inforza is partner van de #1 Low Code leverancier OutSystems.

Low Code onder architectuur

Ook binnen low-code is de klassieke functie van overzicht & samenhang broodnodig. De verschillende functionaliteiten moeten elkaar kunnen ondersteunen zonder te dupliceren of in het ergste geval elkaar in de weg zitten.


OutSystems levert hiervoor de handvatten en wij gebruiken deze, zodat een schaalbare en goed onderhoudbare oplossing wordt gerealiseerd.
 

 

Om er zeker van te zijn dat wat er gebouwd wordt ook is wat de business verwacht organiseren wij voorafgaand aan de bouw Design Thinking workshops. Onze consultants komen zo samen met de stakeholders tot de gewenste oplossing die wij vervolgens met het SCRUM team, al dan niet Near Shore, realiseren.
 

Testen

Het werken in korte iteraties en het ontbreken van een speciale testfase blijkt in de praktijk een stevige uitdaging voor het testen.  Door te werken met sprints zal de functionaliteit van de software toenemen naarmate er meer sprints worden voltooid. Ervan uitgaande dat het project niet wordt aangevuld met extra testresources, betekent dit in de praktijk dat er tijdens elke sprint alleen tijd is om de recent ontwikkelde functies te testen. Men zal dus niet of nauwelijks in staat zal zijn regressietests, oftewel testen of de nieuw gebouwde functionaliteit van invloed is op bestaande functionaliteit, uit te voeren.


Meer testers aannemen is een voor de hand liggende optie, maar niet de meest zinvolle of verstandige. Dit zal de projectkosten namelijk dramatisch verhogen en is bovendien geen schaalbare oplossing. Er blijft dus eigenlijk maar één realistische optie over; automatisering.

Met testautomatisering worden robots geïnstrueerd om de repetitieve, voorspelbare testscripts uit te voeren, zodat testers zich kunnen concentreren op het testen van de nieuwe functies van de laatste sprint. Met geïmplementeerde testautomatisering zijn het dus nog steeds de testers zelf zijn die testcases ontwerpen en de resultaten monitoren, maar de belangrijkste regressie-inspanningen worden uitgevoerd door robots.

 

Inforza biedt u de keuze om het testen van uw applicaties volledig uit handen geven en dit te beleggen in onze Software Test Factory. Als u het proces liever in eigen hand wilt houden, kunt u er ook voor kiezen de automatisering in te regelen met het No Code test platform van LEAPWORK.

Code analyse

Snel ontwikkelen kan resulteren in toepassingen die van mindere kwaliteit zijn. Hoewel low-codeplatforms zoals OutSystems de kloof tussen IT en de business dichten, blijft het creëren van toekomstbestendige applicaties cruciaal.


Governance van de software ontwikkelprocessen roept vragen op zoals: hoe is de onderhoudbaarheid sinds de laatste sprint veranderd? Hoe verschillen de codekwaliteit en productiviteit van mijn scrumteams? Hoe kan ik mijn onderhoudskosten verlagen? In hoeverre worden componenten opnieuw gebruikt?


Een regelmatige analyse van de broncode kan dit inzicht geven om zodoende de business doorlopend te verbeteren.
 

Beheer

Elk uur dat u niet aan applicatie-onderhoud hoeft te besteden, kunt u vrij maken voor innovatie. Echter…., onderhoud is onvermijdelijk. Bovendien verlengt onderhoud de “levensduur” van uw applicaties. Besteed daarom het onderhoud van uw OutSystems-applicaties uit en behoud focus op uw core business.


Wij regelen voor u het beheer in volgens de met elkaar afgesproken SLA. Ook regelen wij het pro-actief beheer in, zoals het controleren van logfiles en het bewaken van de performance van uw applicaties.
 

Heeft u een uitdaging, of heeft u nog vragen over de diensten van Inforza Projecten?

U kunt onze Inforza Projecten folder downloaden, onze Markten & Cases brochure downloaden of een afspraak maken.