Privacy Statement

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT
Inforza kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Inforza en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Inforza verstrekt. Inforza kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


Voor- en Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens die u met ons deelt door middel van uw cv
IP-adres

WAAROM INFORZA GEGEVENS GEBRUIKT
•    In het kader van bemiddeling zoals het beoordelen van geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden, werknemers (al dan niet in dienst bij Inforza) en/of zelfstandige professionals, voor en/of bemiddeling naar vast/tijdelijk werk dan wel een interim opdracht;
•    In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende, de werknemer of zelfstandig professional: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht;
•    In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving & selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden, werknemers en/of zelfstandige professionals;
•    Personeels- en salarisadministratie;
•    In het kader van een overeenkomst met de leverancier: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met leveranciers, die werkzoekenden e/o werknemers werven, selecteren en ter beschikkingstellen aan of via Inforza (bij opdrachtgevers);
•    Voor management en kwaliteitsdoeleinden, interne management informatie, het verzorgen van interne audits en het uitoefenen van certificering en keurmerk gerelateerde audits en accountantscontrole;
•    Voor communicatie doeleinden, zoals het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening van Inforza;
•    In lijn met geldende wet- en regelgeving: identificatie, bestrijding van fraude en overige wet- en regelgeving;

HOE LANG INFORZA GEGEVENS BEWAART
In het kader van een sollicitatie of aanmelding bewaren wij uw persoonsgegevens een jaar. Na het verstrijken van de termijn vragen wij u opnieuw om toestemming om deze gegevens langer te bewaren. Na een plaatsing bewaren wij uw gegevens 7 jaar. Dit heeft te maken met de fiscale bewaarplicht.


WAAR INFORZA UW GEGEVENS BEWAART
De gegevens, die u via onze site opstuurt, komen binnen in de mailbox van Inforza. In het geval van een sollicitatie, aanmelding of actualisering, worden uw gegevens opgeslagen in ons kandidatenbestand. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Perfect View.


DELEN VAN UW GEGEVENS MET ANDEREN
Inforza verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, na uw schriftelijke toestemming, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dat wil zeggen dat uw cv gedeeld kan worden met een opdrachtgever, een externe partij voor een assessment of uw dossier kan worden ingezien door een auditor. Verder zal Inforza uw gegevens niet delen.


UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@Inforza.nl. Inforza zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HOE INFORZA UW GEGEVENS BEVEILIGT
Inforza neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Inforza maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De data wordt opgeslagen in Perfect View. Er is geen externe toegang tot de database mogelijk, deze kan alleen benaderd worden door interne medewerkers. De toegangsbeveiliging tot de data is gewaarborgd in de applicatie en gewaarborgd in de database.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Inforza verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Inforza op privacy@Inforza.nl.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Inforza worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens, die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Inforza gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS
Inforza maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Inforza bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacy beleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Inforza te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Inforza heeft hier geen invloed op.
Inforza heeft Google geen toestemming gegeven om via Inforza verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Inforza is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres: Kelvinring 44, 2952 BG Alblasserdam
Telefoonnummer: 076-6933302
E-mailadres: info@Inforza.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 427826209
www.Inforza.nl