Outsystems Ramp Up Programma

 

Het Team Ramp Up Programma is een innovatief, intensief en ambitieus opleidings programma, waarbij in kort tijdsbestek ontwikkelaars worden getrained en begeleid om met het OutSystems Platform™ (Mobiele en Web) applicaties te ontwerpen, ontwikkelen en testen. Het Ramp Up programma is een goed gebalanceerde combinatie van theorie en praktijk, waarbij coördinatie en teamwork sterk wordt gepromoot. Na afronding beschikken de deelnemers over voldoende vaardigheden om productief met het OutSystems Platform™ aan de slag te gaan.

 

De noodzaak om OutSystems Teams te formeren is toegenomen, voor iedere OutSystems klant en OutSystems Integratie Partner is het gewenste scenario, hiermee op de juiste wijze van start te kunnen gaan.

Overview

Het Team Ramp Up Programma is een innovatief, intensief en ambitieus opleidings programma, waarbij in kort tijdsbestek ontwikkelaars worden getrained en begeleid om met het OutSystems Platform (Mobiele en Web) applicaties te ontwerpen, ontwikkelen en testen. Het Ramp Up programma is een goed gebalanceerde combinatie van theorie en praktijk, waarbij coördinatie en teamwork sterk wordt gepromoot. Na afronding beschikken de deelnemers over voldoende vaardigheden om productief met het OutSystems Platform aan de slag te gaan.
 
Het programma is samengesteld uit 3 modules, OutSystems Development Foundations, OutSystems Development Consolidation en Post Training Support.

Team Ramp Up kan on site uitgevoerd worden, maar kan ook door middel van open inschrijving klassikaal worden gevolgd.

Hoe werkt `t

Na succesvolle afronding van het OutSystems Team Ramp Up programma, beheersen de team leden OutSystems Core features en zijn voorbereid om deel te nemen aan een eenvoudig project. Tijdens de Post Training Support, zullen de deelnemers extra ondersteuning krijgen (2 tot 8 weken) terwijl zij in een project werkzaam zijn.

Er zijn geen prerequisites voor deelname aan het OutSystems Team Ramp Up programma, maar het verdient  aanbeveling over ontwikkelervaring te beschikken in verschillende technologiën zoals JAVA of .NET en database/SQL kennis zoals SQL Server or Oracle.

De gevolgde trainings methodiek is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden door praktische toepassing, gebaseerd op de 4 leerelementen: practisch, theoretisch, technisch en technologisch door een juiste focus op een interdisciplinaire benadering op de verschillende aspecten het programmeren met OutSystems en Soft Skills.

Het OutSystems Team Ramp Up programma is bested voor alle teams, maar bij uitstek geschikt voor teams samengesteld uit web ontwikkelaars met 1 of meer Jaren ervaring.  Team zullen niet groter kunnen zijn dan 8 deelnemers.


Het OutSystems Team Ramp Up programma bevat 2 assessments om de uiteindelijke OutSystems Associate Developer Certificering succesvol af te kunnen ronden. Een totale score zal aan het eind van het programma worden opgeleverd inclusief een individueel rapport. 

Module 1: Syllabus, Results & Calendar

Module 1 heeft een sterk theoretisch karakter, waarin de kern functies van OutSystems Development zullen worden onderricht, waarbij gebruik gemaakt wordt van de beschikbare publieke materialen (video`s en oefeningen). Een trainer zal full time beschikbaar zijn om de deelnemers bij te staan en te ondersteunen. Module 1 wordt beëindigd met `n technisch assessment.     
 
ASSESSMENT: Multiple-choice examen (een score van 75 procent of hoger is noodzakelijk) RESULTAAT: Begrip van de OutSystems Core features (voorbereid op: Associate Developer certificering)
 
CONTENT: OutSystems Development, Data modeling (Entities, attributes, data-types and default values, Calculated attributes, Bootstrapping from Excel, Relationships and the delete rule, Lookup tables, Aggregate data, SQL queries), Forms & Validation (Form’s implicit variables and field variables, Input fields, Checkboxes & radio buttons, Combo boxes and source entities, Preparation & Screen Actions, Server-side validations, Client-side validations, Custom server-side validations), Application Logic (User Actions & Functions, Entity Actions, Input & Output, Parameters, Collection iteration), Customize the Look (Layouts & the Grid, Themes, built-in styles, Style redefinition & CSS hierarchy), Page Elements (Web blocks, Web block preparation, Web block styles), Asynchronous requests (Ajax submit, Refreshing page elements, Refreshing data, Updating displayed lists, Events), UI Patterns (Feedback messages, Pagination, Filters and Sorting of tables, Pop-ups, Charts), Security (Users, Roles & Groups, User Management, Restrict access to pages, Custom security checks)

 

Module 2: Syllabus, Results & Calendar

Module 2 is een hands-on benadering, waarbij een implementatie-project van 2 weken wordt gesimuleerd, gecomplementeerd met Master Classes. Het project wordt met een Agile Scrum werkwijze uitgevoerd, met dagelijkse SCRUM meetings en wekelijkse demo`s. De requirements zijn zodanig gespecificeerd dat de deelnemers de kennis, zoals opgedaan in Module 1, en de kern features van het OutSystems Platform kunnen toepassen. Ook zullen er user stories, gericht op Mobile en Desktop, deel van uitmaken. Er wordt in kleine teams gewerkt. In de Master Classes zullen onderwerpen worden behandelt die niet in Module 1 aan de orde zijn gekomen; zoals Architectuur, Best Practices, Silk UI, Integraties en Usability.
 
ASSESSMENT: Multiple-choice + Hands-on examen (een score van 75 procent of hoger is noodzakelijk) RESULTAAT: Gedegen kennis van de OutSystems Core features. Voorbereid om in aan eenvoudig project deel te nemen.  
 
CONTENT: Master Classes - OutSystems Development, Architecture Basics; Development + Performance Best Practices; The Silk UI Basics; Asynchronous processing; Extensions & Integration; Multi-language.
Master Classes - Usability,  What’s Usability; Usability Rules; User Experience Checklist.
 
Tutorial Project Implementatie van een eenvoudig project van twee weken, waarin de OutSystems Platform Core features en patterns zullen kunnen worden toegepast. Er zal worden gewerkt volgens de Agile werkwijze. 

Module 3: Approach & Results

De Post Training Support kunnen wij geheel op maat inrichten, bijvoorbeeld:  Elke vrijdag een wekelijkse Skype sessie van 1-2 uur Tijdens deze sessie zal de docent vragen beantwoorden die bij de deelnemers na Module 1 &2 en enige ervaring alsnog naar boven zijn gekomen.  De deelnemers zullen werkzaam zijn aan een intern project, de docent zal de uitgevoerde werkzaamheden checken en evalueren.     
 
ASSESSMENT: Wekelijks checkpoints omtrent team evolution.

RESULTAAT: Technische autonomie van de teamleden.  

CONTENT: Gedurende deze periode zullen de teamleden met de volgende activiteiten worden ondersteund: Technisch Support: Onbeperkt aantal vragen op het gebied van OutSystems development zullen door de coaches worden beantwoordt (via chat of email) Wekelijks checkpoints: een trainer presenteert de ontwikkeling van het team en zullen de  de  aandachtsgebieden worden benoemd.