Compleet verhaal vergroot impact van data

Data zweven rond in onze apparaten en systemen totdat we ze opvangen, bundelen en er actie op ondernemen. “Door dit te doen, verbeter je je processen, ontdek je nieuwe kansen en komen smart cities eindelijk van de grond.”


Dat vindt Adam Mayer, senior manager Technical Product Marketing bij Qlik. Dit internationaal georiënteerde softwarebedrijf ontstond in 1993 in Zweden en is gespecialiseerd in bedrijfsanalyses. “We hebben 40.000 klanten, variërend van het HR-bedrijf ADP Nederland tot Deloitte, dat is gericht op accountancy. Vanzelfsprekend hebben wij ook diverse bouw- en vastgoedgerelateerde bedrijven die gebruikmaken van onze tools.”
 

Vele soorten digitale gereedschappen
De digitale gereedschappen zijn inmiddels niet meer op één hand te tellen. Zo geeft Qlik Sense visuele ondersteuning over processen, is geografische kennis te halen uit Qlik GeoAnalytics en kunnen organisaties analytics in hun systemen integreren met Qlik Analytics Platform. De kracht van de apps die Qlik ter beschikking stelt is een combinatie van gebruikersflexibiliteit, overzichtelijkheid en security. “Dat krijgen we ook terug van onze klanten”, vertelt Mayer. “Zo krijg je met onze business intelligence oplossing Qlik Sense een inzage in processen en een bundeling van informatie tot een begrijpelijk geheel. Hiermee kun je je projecten op een centrale plek indelen, managen en analyseren.” De apps hebben als voordeel dat ze overal toegankelijk zijn, mits de gebruiker dit wil. “Tegenwoordig is het van belang dat je waar dan ook – thuis, op het werk of onderweg – actuele data bij je hebt om analyses te doen en rechtstreeks hierop in te spelen.

 

Verbanden leggen met data
Er zijn tools voor allerlei doeleinden om data bij elkaar te sprokkelen en overzichtelijk te presenteren, maar de kracht van Qlik als platform schuilt vooral in de achterliggende methodiek die wordt toegepast. “We maken gebruik van een 
associatief model dat ervoor zorgt dat alle relevante gebruikers van de software een compleet verhaal gepresenteerd krijgen.” ‘See the whole story’ noemt hij dit onderdeel van de software. Mayer: “Het gros van de software die op dit moment op de markt is reikt data aan in een vooraf bepaald pad. Daar is weinig vernieuwend of inspirerend aan, want er is vooraf bepaald welke verbanden data kunnen hebben.” Dit terwijl juist de relaties tussen data die niet direct voor de hand liggen tot nieuwe inzichten kunnen leiden, processen kunnen optimaliseren en een betere planningsstructuur kunnen realiseren. Ook om te verduurzamen is het goed om data in te zetten, bijvoorbeeld om het energieverbruik te beperken.

“Vraaggestuurde apps halen een gedeelte van de data uit de complete dataset.” Door deze onvolkomenheid is het moeilijker om data in een groter verband te zien. “Wij onderscheiden ons, doordat we data die op het eerste gezicht niet gerelateerd zijn, meenemen in de vraag en op basis hiervan gebruikers een verse blik geven. Door dynamischer om te gaan met data en buiten de gebaande paden te denken, krijg je nieuwe inzichten die een verschil kunnen maken op onder andere de vlakken logistiek, energiebeheer en energiebesparing.”

 

Data helpen bij verduurzaming
Qlik werkt samen met Nederlandse bouwbedrijven als Kroon Elektrotechniek en Dura Vermeer. “Kroon gebruikt onze tools om interne processen te verbeteren en inzicht in projecten te vergroten. Dura Vermeer verhoogt zijn efficiency door data te verzamelen en te vergelijken”, zegt Mayer. Laatstgenoemde bedrijf wist binnen één dag de apps draaiende te krijgen. “Data zijn niet alleen bruikbaar voor optimalisatie van bestaande structuren, waarmee je vaak een hoop geld bespaart. Ook om te verduurzamen is het goed in te zetten. Bijvoorbeeld het verminderen van het aantal transportbewegingen op de bouwplaats, het herstructureren en lean maken van werkschema’s en het beperken van energieverbruik in de exploitatiefase van een gebouw.” Goed gestructureerde data vormen een belangrijke stuwer om op te schalen in slimme steden en gebieden.

Data vormen niet alleen een belangrijke voorwaarde om processen bij individuele organisaties te optimaliseren. Ze zijn ook onmisbaar bij de ontwikkeling van slimme steden. “De maatschappij is nog in de voorbereidende fase als het gaat om het realiseren van smart cities. De digitalisering kan alleen succesvol zijn als we de verzamelde data structureren en innovatieve processen gebruiken om sneller de juiste informatie naar voren te halen.” Een belangrijk onderdeel van deze slimme steden is de
inzet van het Internet of Things (IoT), dat apparaten met elkaar verbindt en laat communiceren. “Ook bij het goed laten functioneren van IoT is data onontbeerlijk. We spreken eigenlijk van 4 lagen voor IoT, waarbij we starten met een interface layer. Deze laag geeft interactiemogelijkheden aan gebruikers en applicaties. Daarna komt de service layer in beeld, die draait om het leveren en managen van diensten om gebruikersbehoeften in te vullen. Vervolgens is er nog een networking layer die netwerkondersteuning geeft en data overbrengt over draad- en draadloze netwerken. De vierde is de sensing layer, die integreert met andere hardware zoals Radio Frequency Identification en sensoren”, legt Mayer uit.
 

Verzamelde data bundelen voor smart city
Om een stad volledig slim te maken, moeten alle lagen met de juiste producten en communicatielijnen worden uitgevoerd. Ook is het van belang om verzamelde data op een goede manier te bundelen en te doorgronden welke informatie bij welke apparaten terecht moet komen. “Pas op het moment dat we dit proces op de juiste manier vormgeven, kunnen we het aantal slimme steden in een stroomversnelling brengen. Smart cities vragen om een nieuwe manier van vormgeven, maar vergen ook maximale toewijding op het vlak van databeheer en -management. Goed gestructureerde data vormen een belangrijke stuwer om op te schalen in slimme steden en gebieden."

Dit interview is ook verschenen in Duurzaam Gebouwd Magazine #38.

Bron: Duurzaam Gebouwd Magazine

Auteur: Marvin van Kempen