De drijvende kracht achter Legacy-modernisatie

Legacy modernisatie, hoe pak je dat aan?

De wereld is in een razend temp aan het veranderen;  business modellen, bedrijven en functies zijn aan constante transformatie onderhevig. Deze ontwikkelingen verplichten organisaties te innoveren om competitief te blijven. Is het tijd om afscheid te nemen van het mainframe of is het beter om het mainframe te omarmen en te moderniseren?

 

Naast de dringende noodzaak om kosten te verlagen is de behoefte steeds nadrukkelijker aanwezig om business agility toe te laten nemen.  Modernisering is nodig om de nieuwste technologieën te kunnen integreren, de kosten van het onderhoud te verlagen en een veilige werking te blijven garanderen. Time-to-market van nieuwe producten of diensten is extreem verkort. Business agility vraagt snelle aanpassing van systemen, processen en organisatie om de constant veranderende business te kunnen blijven ondersteunen. Dit zijn de randvoorwaarden om te innoveren; legacy-systemen kunnen daarin een belemmering vormen.

 

Hoe pak je Legacy-modernisatie aan? Modernisering is op 3 manieren mogelijk:

  1. Herschrijven van de applicaties

  2. Vervangen door een standaard softwarepakket

  3. Hergebruik waarbij de bestaande applicaties als uitgangspunt worden genomen

 

Inforza`s Legacy-modernisatieaanpak voorziet in een fasering; gecontroleerde 

vervanging en toepassing van nieuwe technologieën realiseren onze stapsgewijze

modernisatie en is daarmee geen sanering, maar innovatie. 

 

Deze aanpak bevat de volgende fasen: analyse, requirements, ontwikkelen, testen en in gebruik

nemen, Door deze fases bewust te doorlopen, breng je structuur in het moderniseringstraject en

ondervang je onvoorziene zaken.

 

Tijdens de  analyse-fase, zorgen wij voor een compleet inzicht in het applicatieportfolio en maken een inventarisatie van de bestaande interfaces tussen verschillende applicaties. Kwaliteit van de code wordt gecheckt, functionaliteit en technologieën worden in kaart gebracht en beantwoorden de vraag: welke applicaties gaan in welke fasering mee in de modernisatie, welke technologie zal worden toegepast – is Cloud een optie - en welke applicaties blijven we onderhouden. De overige fasen beschrijven wij in onze White Paper: Legacy-innovatie hoe pak je dat aan?

Innovatie van het applicatie ontwikkelproces

Aangezien er zo veel op het spel staat, kan IT zich niet langer permitteren om met een verouderde  methode applicaties te blijven ontwikkelen. Deze vormen een blokkade en staan eerder in weg dan dat dit de noodzakelijke verandering faciliteert: verlaging kosten van zowel ontwikkeling als beheer en het juiste tempo houden om constant business waarde te leveren.

 

Om te beginnen zal het handmatige software ontwikkel-deployment- en beheerproces vervangen moeten worden door een nieuwe werkwijze, die van nature meer iteratief en agile zijn. Hierbij zal model gedreven ontwikkeling sterk de voorkeur genieten boven handmatige codering in een procedurele taal waarbij het lezen wordt bemoeilijkt doordat de bouwstijl van een ontwikkelaar bij dit soort talen hoe dan ook doorwerkt in de code. Tevens is zijn accuraatheid sterk bepalend voor de kwaliteit van het uiteindelijke softwaresysteem.

Platformmodernisering

De innovatiekracht van een organisatie en het vermogen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden hangt sterk samen met de wijze waarop binnen de innovatie laag nieuwe applicaties en nieuwe systemen worden ontwikkeld. Het is belangrijk dat dit snel gebeurt. Door in korte tijd werkende software op te leveren, kan de business een kortere time-to-market realiseren. Dat is cruciaal om het vermogen van vernieuwing ook te kunnen demonstreren. De innovatiekracht hangt tevens samen met een grote betrokkenheid van de business en gebruikers in het ontwikkeltraject.

Agile Scrum toepasbaar voor Legacy-modernisatieprojecten  

Communicatie is het sleutelwoord tijdens het gehele moderniseringstraject, een werkwijze die hierin voorziet is de Agile Scrum werkwijze. In onze White Paper: Legacy-innovatie hoe pak je dat aan? geven wij een practisch inzicht hoe de Agile Scrum-werkwijze het Legacy-innovatie proces kan accelereren.

 

Inforza heeft een Toolkit samengesteld: De drijvende kracht achter Legacy-modernisatie. Deze toolkit biedt u informatie waarmee u goed inzicht verkrijgt en in staat stelt gedegen keuzes te kunnen maken om de noodzakelijke innovatie-slag te gaan maken en is als volgt samengesteld:

  • Legacy-modernisatie, hoe pak je dat aan?  Een White Paper, waarin alle aspecten van een Legacy-innovatie proces de revue passeren. 

  • Innovation Disruption – Blog Kevin Behr 

  • IDC – report “ OutSystems Platform: A Cross-Ecosystem Model-Driven Application Platform and PaaS”  

  • OutSystems E-Book Application Development Must Modernize