Fit Test 4 OutSystems

 

Inzicht om kwaliteit van uw applicaties te verbeteren.

 

De model analyse is intelligente informatie, met voldoende handvatten om de business te verbeteren: in één upload.

 

De Fit Test 4 OutSystems geeft antwoorden op de volgende vragen:

 • Is de norm in uw organisatie dat uw applicatie(s) snel aanpasbaar en uitbreidbaar moeten zijn?

 • Is een continue functionele product back-log herkenbaar voor u?

 • Krijgt u voldoende budget om uw product in een Controlled Technical Debt te houden of te brengen?

 • Houdt u rekening met uw toekomstvastheid? Zo ja, op de korte of de lange termijn?

 • Zo niet, komt dat omdat het lastig feitelijk aan te tonen is, waarom productiviteit niet aan de (toekomstige) vraag kan voldoen?

 • Worden applicaties op een consistente en goed overdraagbare wijze ontwikkeld?
   

Fit Test 4 OutSystems

 

De Fit Test 4 OutSystems, is een objectieve en volledig geautomatiseerde nulmeting van uw OutSystems Applicatie Model. Waar liggen de pijnpunten maar ook, waar liggen de mogelijkheden? De test is gebaseerd op OutSystems ‘Best Practices’ die in het systeem aangevuld zijn met onze eigen expertise om zo resultaten gelijk in de context van uw bedrijf te kunnen plaatsen. Zoals u het wilt. Uitkomst van de analyse is intelligente informatie om de business te verbeteren: in één upload.

Welke uitkomsten levert de Fit Test 4 OutSystems?

 • Controle over de ontwikkeling van uw OutSystems applicaties. Inzicht in de eventuele (kwaliteit)risico’s en wijzigingen tussen de opleveringen, van de OutSystems applicaties worden gemonitord.

 • Duplicaties in de OutSystems applicaties (modellen) worden automatisch geïdentificeerd en gedetailleerde metrieken worden geleverd met o.a. omvang en productiviteit;

 • “bevindingen” op OutSystems Best Practises, gebaseerd op input van OutSystems en de OutSystems Community  worden gelokaliseerd;

 • Een geautomatiseerd Peer-review.
   

Toekomstvastheid

 

Applicaties die gebouwd zijn conform Best Practice richtlijnen zullen voor langere tijd performant mee kunnen en voor een langere periode waarde leveren aan de gebruikers. Deze applicaties zullen ook eenvoudiger wijzigingen doorstaan. 

 

Toegenomen Productiviteit

 

Het is eenvoudiger om een applicatie te onderhouden met een solide basis. Het besparen van tijd op dit vlak biedt ruimte voor nieuwe functionaliteit. 

Verbeterde Vaardigheden

 

Door een gedetailleerd inzicht in de kwaliteit van de applicatie, en dit inzicht beschikbaar stellen aan het ontwikkelteam zal de kwaliteit verder toenemen. Minder tijd besteden aan het corrigeren van errors, heeft tot gevolg dat er meer tijd besteed kan worden aan het ontwikkelen van nieuwe (waardevolle) functionaliteit. 

 

Verbeterde Herbruikbaarheid

 

Elementen die goed gebouwd zijn, zullen sneller opnieuw gebruikt worden. Als een module dermate goed gebouwd is waardoor er geen enkele wijziging aangebracht hoeft te worden, kun je dit direct in z`n geheel hergebruiken en daarmee de productiviteit vergroten.

 

Heeft u een uitdaging, of heeft u nog vragen over de Fit Test 4 OutSystems?

U kunt onze Fit Test 4 OutSystems Datasheet downloaden of een afspraak maken.