Digitale Transformatie

 

De impact van exponentiële verandering

 

Iedere organisatie voelt de impact van digitale transformatie; afnemers, werknemers, partners, concurrenten of nieuwkomers in de markt, maken snel stappen om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.

 

Digitale Transformatie gaat over de toenemende adoptie van digitale middelen en processen binnen alle aspecten van een organisatie met als doel om de klantwaarde en prestaties van organisaties radicaal te verbeteren. Het formuleren en uitvoeren van een digitale strategie is alleen succesvol als de klantwaarde voldoende duidelijk is. Digitale transformatie wordt gerealiseerd door inzet van innovatieve technologieën, waarbij de techniek voldoende betrouwbaar en uitontwikkeld moet zijn.  Het resultaat van de digitalisering is: efficiëntere bedrijfsprocessen en eenvoudig nieuwe bedrijfsmodellen creëren.

Kortom: Klanten fundamenteel beter bedienen - centraal stellen in denken en doen, focus op klantervaring -  en efficiënter werken met behulp van digitale technologie. Jouw organisatie transformeert naar een digitaal bedrijf met als het uiteindelijke doel: meer business.

Essentiële processen zijn echter nog onvoldoende gedigitaliseerd, of de diverse systemen en bestaande processen, die nodig zijn voor het bereiken van de doelstellingen, zijn nog niet met elkaar verbonden. Inforza helpt u hiermee snel op weg.

 

Digitale transformatie draait niet alleen om techniek, maar ook het organisatorische aspect is hierin van groot belang. Inforza helpt U bij inrichting en structuur van uw digitale factory; voor U, of met U, waardoor uw digitale transformatie direct in gang gezet wordt, nieuwe en robuuste applicaties zijn in een “handomdraai” gebouwd. Wijzig en schaal de applicaties zodanig dat deze groei van de business faciliteren. Stel uw digitale resources in staat om productiever te zijn en lever meer!

 

Realiseer uw Digitale Strategie – een nieuw paradigma

 

De IT industrie is de minst geautomatiseerde sector. Organisaties zullen de levering van digitale oplossingen moeten automatiseren. Om de digitale strategie uit te kunnen voeren zal de organisatie het vermogen moeten hebben om:

  • capaciteit en kennis beschikbaar te hebben om digitale producten te leveren en het constant verbeteren hiervan

  • snel en flexibel te kunnen reageren op kansen en bedreigingen

  • sneller digitale producten kunnen leveren tegen lagere kosten

 

en de beschikking hebben over:

  • een framework wat Digitalisatie en verandering van operationele en business modellen mogelijk maakt, inclusief transformatie van de medewerkers

 

Inforza heeft 3 deelgebieden gedefinieerd:

  • Digital Operations Het stroomlijnen van inefficiënte, handmatige en papier gebaseerde processen

  • Digital Experience B2B en B2C apps

  • Digital Core ERP omgeving